Oferta

SKUP MAKULATURY I FOLII


Makulatura to wszelkiego rodzaju zniszczone wyroby papiernicze przeznaczone do bezpośredniego lub ponownego wykorzystania. Makulatura może zostać użyta jako surowiec do produkcji papieru a nawet jako materiał termoizolacyjny w nowoczesnym budownictwie. Skup makulatury daje możliwość firmom oraz osobom prywatnym pozbycia się niepotrzebnych odpadów oraz pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Racjonalne gospodarowanie odpadami zapobiega również znacznej degradacji środowiska naturalnego poprzez zminimalizowanie wycinki lasów.

Skupujemy makulaturę w każdym gatunku i każdej ilości.

Kartonowe

Gazetowe

Offsetowe

Mieszane

Duże ilości makulatury odbieramy własnym transportem. Dla każdego klienta potwierdzamy KPO.

Makulatura po przesortowaniu według gatunku i klasy zostaje zbelowana. Tak przygotowaną makulaturę dostarczamy do papierni.

Skupujemy również folie LDPE, LLDPE, HDPE:
– bezbarwne
– kolorowe

Ważne dla naszych klientów:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, importują lub sprzedają opakowane towary, mają obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przekazujący odpady ma obowiązek wystawienia KPO w dwóch egzemplarzach i przekazania ich do odbierającego odpady.

Wyślij Zapytanie


Wypełnij poniższy formularz kontaktowy